Ing. Martin Klíčník

tepelná technika, spol. s r.o.

Reference

 

Výstavba plynové kotelny 4 x 85 kW pro bytový dům Holečkova 86, Praha 5.

Příprava TUV pomocí Blokového ohřevu TUV v protiproudém výměníku.
Realizace akce byla „na klíč“ vč. projektové dokumentace, zajištění Stavebního povolení a Trvalého užívání stavby.

Plynová kotelna 2 x 100 kW pro vytápění a přípravu TUV bytového domu Slivenecká 56, Praha 5 – Hlubočepy.

Kotelna se dvěma topnými okruhy pro topnou větev sever a jih s napojením na stávající topnou soustavu s provedením hydraulického vyvážení soustavy.

 

Plynový zdroj tepla pro vytápění Autosalonu BS Auto Motol a.s., Za Opravnou 1, Praha 5.

Dodávka a montáž kompletního podlahového vytápění pro Showroom a plynový zdroj tepla 2 x 45 kW s plynovými kotli Buderus GB 162-45.

Průmyslové vytápění teplovzdušnými agregáty LVZ pro skladové a výrobní prostory společnosti Secheron a.s. Praha 9  – Běchovice.

Realizace teplovzdušných jednotek pro sklady a obrobny společnosti Secheron s napojením na stávající plynovou kotelnu.

Realizace plynové kotelny 2x100 kW s blokovou přípravou TUV pro bytový dům v Lužci nad Vltavou

Realizace plynové kotelny 2 x 65 kW se solární přípravou TUV pro SVJ Politických vězňů v Příbrami.

Použity 2 x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-100 kW s protiproudým výměníkem přípravy TUV.

Akce byla realizována s podporou fondů EU pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Realizace plynového zdroje tepla 2 x 45 kW pro SVJ Travná, Praha 9.

Plynový zdroj tepla byl realizován jako náhrada za stávající dožilý plynový zdroj.

Plynové kotle použity Buderus GB 162 – 35 kW s akumulační přípravou TUV.

Sídlo firmy

Nad Libří 220/26
PSČ: 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle

Telefon

+420 257 941 057

Mobil

+420 606 651 550

Email