Ing. Martin Klíčník

tepelná technika, spol. s r.o.

Projektování plynových kotelen, zdrojů tepla a topných systémů

Projektová a inženýrská kancelář zajišťuje dokumentace kotelen, zdrojů tepla a soustav pro vytápění objektů teplovodně a teplovzdušně. Tato projektová dokumentace je klientům zajišťována komplexně, vč. měření a regulace a odběrních plynových zařízení pro zemní plyn, př. jiných druhů paliv jako zkapalněných uhlovodíkových plynů, extralehkého topného oleje a také zdroje pro spalování dřevní hmoty.

Zajišťujeme projednání dokumentace s orgány státní správy a vydání stavebního povolení pro stavby, vč.inženýrské činnosti v průběhu realizace stavby v případě, že stavba není realizována vlastními pracovníky.

Sídlo firmy

Nad Libří 220/26
PSČ: 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle

Telefon

+420 257 941 057

Mobil

+420 606 651 550

Email