no flash

referenční stavby

Hlavní referenční stavby z let 2000 - 2011

Auto – Tech. Vinoř:
Auto – Tech. Vinoř Vytápění administrativní budovy, výrobní trojlodní haly a skladové ocelové haly firmy AutoTech Vinoř s.r.o. Praha 9 Vinoř. Celkový instalovaný výkon spotřebičů je 1.05 MW a stavba byla realizována na klíč vč. dokumentace a inženýrské činnosti. Pro realizovanou stavbu byl proveden nový průmyslový plynovod a STL přípojka plynu s dálkovým odečtem fakturačního měření spotřeby plynu.
  Více informací...
BS Auto-Motol s.r.o.:
BS Auto-Motol s.r.o. Dodávka a montáž podlahového vytápění systému Schutz autosalonu BS Auto Motol s.r.o. s plynovým kondenzačním kotlem Buderus Logamax GB 112. Dodávka byla realizována vč. anhydridové zálivky topných polí.
  Více informací...
FERRO OK:
FERRO OK Vytápění a plynofikace výrobních hal firmy Ferro OK s.r.o. s pužitím plynových sálavých panelů Helios 30 a 40 UD, vytápění soustružny, sociální budovy a kanceláří s využitím plynových kotlů Buderus. Celkový instalovaný výkon spotřebičů v areálu je 580 kW vč. dvou předávacích STL/NTL a regulačních stanic plynu.
  Více informací...
Honda Motor Holding a.s.:
Honda Motor Holding a.s. Podlahové vytápění prodejního salonu, vytápění deskovými tělesy autobazaru a samostatné zdroje tepla pro jednotlivé vytápěcí okruhy s plynovými kotli Buderus GB 112 a GB 052 v areálu firmy Motor Holding Honda Praha, Za opravnou 1, Praha 5 – Motol. V areálu byla provedena montáž nového požárního vodovodu z pozinkovaných trubek spojovaných lisovacími fitinky.
  Více informací...
Jízdárna Ronex s.r.o.:
Jízdárna Ronex s.r.o. Vytápění areálu jízdárny, jezdeckého klubu a veterinární kliniky pomocí automatického kotle Hargassner na spalování pilin z podestýlky koní. Podávání paliva probíhá automaticky ze zásobníku, kam jsou piliny dopravovány šnekovým dopravníkem. Automatický kotel Hargassner je vybaven Lambda sondou pro řízení spalovacího procesu. Doprava paliva a vybírání popela je zcela automatické.
  Více informací...
Kutná Hora – Artigas:
Kutná Hora – Artigas Výstavba průmyslového plynovodu a plynového vytápění výrobního závodu firmy Artigas s.r.o. v Kutné Hoře o celkovém instalovaném výkonu 980 kW s použitím plynových tmavých zářičů IGS a plynových teplovzdušných jednotek AGS. Plynový zdroj tepla 66 kW pro vytápění administrativní budovy. Tato akce byla realizována tzv. „na klíč“ vč. projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a kolaudace průmyslového plynovodu a vytápění.
  Více informací...
Fischer + Nowak GmbH, SRN:
Fischer + Nowak GmbH, SRN Dodávka a montáž technických rozvodů plynů vč. zemního plynu pro technologii tváření plechu. Společnost se zabývá výrobou dopravníků pro technologie balení a přepravu sypkých materiálů. Dodávka byla realizována ve dvou etapách výstavby vč. regulací plynu pro jednotlivé technologie výroby a technologické hořáky.
  Více informací...
Secheron s.r.o.:
Secheron s.r.o. Příprava TUV pro administrativní objet a výrobní halu firmy Secheron Tchequie s.r.o., Praha 9 – Běchovice. Příprava je prováděna ve dvou nepřímotopných zásobníkových ohřívačích 750 litrů se samostatnou regulací a napojením na kotlový okruh plynové kotelny. Osazení topného systému TRV ventily v administrativní budově a vytápění výrobních a skladových hal teplovzdušnými agregáty GEA – LVZ s instalovaným výkonem 480 kW. Osazení vratových clon pro skladové a výrobní haly.
  Více informací...
SVJ Poupětova:
SVJ Poupětova Dodávka a montáž plynové kotelny III. Kategorie pro bytový dům Poupětova 20, Praha 7 se dvěma plynovými kotli Buderus Logamax GB 112. Topné okruhy jsou rozděleny na severní a jižní okruh podlahového vytápění, okruh radiátorového vytápěn a okruh přípravy TUV. Zakázka byla realizována vč. projektové dokumentace.
  Více informací...
LST Trhanov:
LST Trhanov Kotelny na spalování biomasy pro Lesní společnost Trhanov a.s. v mechanizačním závodě Trhanov o výkonu 200 kW, Expedičního skladu Křenovy o výkonu 55kW a provozního areálu Horšovský Týn se dvěma samostatnými zdroji tepla. Pro spalování dřevní hmoty- pilin, byl použit kotel HDG Bavaria s automatickým podáváním paliva a regulací hoření a zapalováním o výkonu 200 kW. Kotel je vybaven kompletní automatikou pro bezobslužný provoz. Jako menší zdroje byly použity kotle Viadrus U 22 D s výkonem do 60 kW.
  Více informací...
Bontaz CZ:
Bontaz CZ Výstavba STL plynové kotelny o výkonu 780 kW firmy Bontaz CZ Rokycany s instalací kotlů Viessmann a přetlakovými hořáky Weishaupt.
  Více informací...
ČD Malletova:
ČD Malletova Plynový zdroj tepla pro vytápění a přípravu TUV Technické ústředny Českých drah a.s. s plynovými kotli Buderus GB 112 2 x 49 kW a přípojkou plynu o celkové délce 220 m. Akce byla realizována formou generální dodávky vč. projektové dokumentace.
  Více informací...
Holmes Place:
Holmes Place Rekonstrukce přípravy TUV vč. zásobníkových nádrží TUV pro Energy Club Holmes Place Praha 5. Dodávka byla realizována během 8-mi hodinové odstávky klubu.
  Více informací...
Družstvo Jinonice:
Družstvo Jinonice Plynový zdroj tepla s přípravou TUV pro bytový dům Družstva Dumal v Praze 5 – Jinonicích o výkonu 2 x 44 kW s použitím plynových kotlů Buderus GB 112 vč. přípojky zemního plynu a vodovodní přípojky. Akce byla realizována na základě předané dokumentace a se zajištěním kolaudačního řízení. Součástí dodávky bylo osazení topného systému termostatickými ventily a balančními stoupačkovými ventily Danfoss. Součástí dodávky byl hydraulický výpočet stability topného systému a hydraulické schéma zaregulování topné soustavy.
  Více informací...
KIA Dolnis:
KIA Dolnis Realizace vytápění autosalonu a autoservisu KIA motors v Mukařově. Vytápění bylo realizováno jako podlahové v celém objektu vč. autoservisu a akce byla realizována vč. prováděcí dokumentace.
  Více informací...
ZŠ Mikulandská 5:
ZŠ Mikulandská 5 Výstavba plynové kotelny o výkonu 536 kW z Základní škole Mikulandská 5, Praha 1, investor ObÚ Praha 1, vč. přípravy TUV pro potřeby školy a školní jídelny s instalací kotlových jednotek Vaillant v sestavě VKM. Součástí dodávky byla i kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení a realizační dokumentace.
  Více informací...
Balírny Ronex:
Balírny Ronex Decentralizovaná výroba tepla ve výrobních halách a administrativních prostorách firmy Ronex s.r.o. a Balírny Ronex s.r.o. Praha 9 – Vinoř s celkovým instalovaným výkonem 720 kW. Pro teplovodní systémy byly použity plynové kotle Buderus GB a Logano, pro vytápění hal byly použity sálavé plynové panely Helios 30 a 50 UD. Akce byly realizovány tzv. na klíč.
  Více informací...
Suniko Zbraslav:
Suniko Zbraslav Plynofikace a výstavba nové plynové kotelny administrativního objektu firmy Suniko s.r.o. Praha 5 Zbraslav o výkonu 130 kW s instalací kotlů Viadrus G 27. Předmětem dodávky byla i dokumentace ke stavebnímu řízení, realizační dokumentace a kompletní inženýrská činnost.
  Více informací...
TOP Servis s.r.o.:
TOP Servis s.r.o. Dodávka a montáž NTL rozvodů plynu pro vytápění a vlastní vytápění dílen a kancelářských prostor společnosti TOP Servis s.r.o.. Dílny jsou vytápěny plynovými teplovzdušnými jednotkami, teplovodní vytápění je realizováno v kancelářských prostorách a zázemí dílen. Zakázka byla realizována vč. projektové dokumentace a kompletní inženýrské činnosti.
  Více informací...
FCT electronic Letiny:
FCT electronic Letiny Úpravy vytápěcích systémů pro vytápění montážních hal s teplovzdušným vytápěním a změnou zdroje tepla s kotlem Buderus GB 162, provedení teplovodního vytápění haly stříhárny kabelů s plynovým kotlem Vaillant.
  Více informací...
Slivenecká 59, Praha 5 – Hlubočepy:
Slivenecká 59, Praha 5 – Hlubočepy Plynová kotelna o výkonu 200 kW s použitím plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax GB 162, pro nový objekt Slivenecká 59, Praha 5 – Hlubočepy. Vytápění je rozdělenou dva topné okruhy, sever a jih a s společnou přípravu TUV v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači vody. Kotelna byla realizována na základě vlastního projektu, jako rekonstrukce a modernizace kotelny stávající.
  Více informací...
BD Travná:
BD Travná Samostatný plynový zdroj tepla 2 x 35 kW pro BD Travná, Praha 9 s použitím plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax GB 172 pro vytápění a ohřev TUV. Realizace byla provedena podle vlastní projektové dokumentace.
  Více informací...
BD Hořovského:
BD Hořovského Rekonstrukce plynové kotelny pro BD Hořovského 11, Praha 6 – Řepy s použitím kaskády tří plynových kotlů Buderus Logamax GB 162 ocelkovém jm. výkonu 240 kW. Kotelna byla realizována na klíč vč. projektové dokumentace a slouží pouze k vytápění 4 samostatných bytových domů se 48-mi bytovými jednotkami.
  Více informací...
ČS a.s. pobočka Pardubice:
ČS a.s. pobočka Pardubice Rekonstrukce výměníkové stanice a systému vytápění objektu ČS a.s. pobočka Pardubice. Akce byla realizována jako subdodávka s technologií VZT vč. napojení výměníků VZT a měření spotřeby tepla pro jednotlivé topné větve budovy.
  Více informací...
Bytové družstvo Vltava:
Bytové družstvo Vltava Bytové družstvo Vltava, Jiráskova 256, Lužec nad Vltavou, plynová kotelna pro vytápění a přípravu TUV s kondenzačními kotli Buderus Logamax 2 x 100 kW a blokovým ohřevem TUV pomocí protiproudého výměníku Alfa Laval.
  Více informací...

Hlavní samostatné projekty r. 2000 - 2010

Plynofikace a výstavba plynové kotelny výrobního závodu DAIHO CZ s.r.o. Plzeň, zadavatel dokumentace Takenaka Gmbh Duseldorf – Německo. Kotelna o výkonu 1,4 MW s plynovou centrálou Hydrotherm Scirocco, přípravou TUV a vzduchotechnickým zařízením pro odsávání par z technologie tepelného zpracování plastů.

Plynofikace areálu a výstavba plynové kotelny výrobního závodu AISAN Birton CZ s.r.o. v průmyslové zóně Louny, zadavatel dokumentace Takenaka Gmbh Duseldorf – Německo. Kotelna o výkonu 680 kW s plynovými jednotkami Buderus Eco-Steam.

Výměna rozvodů vytápění a ekvitermní regulace topného systému podle provozu pracovišť Územní polikliniky Palackého 5, Praha 1. Výměna rozvodů navazovala na provedenou rekonstrukci kotelny s plynovou centrálou Hydrotherm 750 kW. Součástí dokumentace byl kompletní systém M+R pro ekvitermní odregulování jednotlivých otopných větví.

Plynofikace a výstavba vytápění haly balírny f. Ronex s.r.o. Praha 9 – Vinoř. Použití plynových závěsných kotlů Buderus GB 112 s výkonem pro vytápění kanceláří a zázemí objektu a plynové zářiče Helios UD 50 pro vytápění prostor skladů a balíren. Celkový instalovaný výkon spotřebičů 720 kW.

Průmyslový plynovod a vytápění areálu firmy AutoTech Vinoř spol.s r.o., Praha 9 – Vinoř s použitím závěsných a stacionárních kotlů Buderus a sálavých plynových kompaktních zářičů Helios 50 UD+ s centrální regulací vytápění výrobních a skladových hal.

Vytápění a průmyslový plynovod výrobního závodu firmy Artigas s.r.o. Moravská Ostrava v Kutné Hoře vč. zajištění stavebního povolení a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy. Průmyslový středotlaký plynovod o přetlaku 100 kPa s regulací NTL před vytápěnými objekty. Vytápění o celkovém instalovaném výkonu 890 kW je zajištěno tmavými plynovými zářiči IGT s výkony 40 až 50 kW a teplovzdušnými jednotkami AGS.

Vytápění zdroje tepla pro Lesní společnost Trhanov a.s. v Mechanizačních dílnách Trhanov, plynofikace areálu Horšovský Týn a vytápění Expedičních skladů Křenovy. Pro vytápění mechanizačních dílen byl použit automatický kotel na spalování biomasy-pilin o výkonu 200 kW s automatickým provozem HDG Bavaria.

kontakt
Ing. Martin Klíčník -
tepelná technika, spol. s r.o.
IČ: 26720311

Projektová, realizační a inženýrská kancelář

Sídlo společnosti:
Nad Libří 220/26, Praha 5, 159 00
tel/fax: +420 257 941 057
mobil: +420 606 651 550

e-mail: topeni@topeni.com
e-mail: m.klicnik@mybox.cz

Pobočka Pardubice:
Holcova 1101, Pardubice
odpovědná osoba Petr Říha,
tel: +420 606 944 749,
e-mail: petr.riha@mybox.cz

http://www.topeni.com, IČ: 26720311Loc: 50°0'32.05"N, 14°22'57.3"E

2011 © Ing. Martin Klíčník – tepelná technika, spol. s r.o.